Landskapsarkitektur

.

.

Nosperspektivet – Hund och landskapsarkitektur bedriver även arkitektverksamhet i mindre skala och utsträckning. Behöver du konsultation eller vill anlita en landskapsarkitekt för ett mindre uppdrag? Välkommen att höra av dig!

Linn Osvalder är utbildad landskapsarkitekt LAR/MSA med konsultbakgrund inom gestaltning och projektering. Linn arbetar idag med undervisning på SLU i Alnarp och har 10 års erfarenhet i branschen.

Jag har kunskap om gestaltning, projektering, planerings-och designprocesser samt visualiserings-och layoutarbete. Under åren som konsult har jag arbetat med projekt i alla skeden. Från detaljplan, förstudier och gestaltningsprogram till markprojektering. Jag har främst haft rollen som handläggare men även uppdragsansvarig. Huvudsaklig inriktning har varit projekt som berört gestaltning och projektering av utemiljöer vid skolor, bostadsgårdar och gaturum. Jag har också arbetat i större projekteringsuppdrag som infrastrukturprojekt för Trafikverket. Mitt arbete har även innefattat upprättande av tekniska beskrivningar, beställarkontakt, anbudsarbete och handledning.

Undervisning

På SLU i Alnarp undervisar jag främst i markprojekteringskurser och gestaltningskurser för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Jag handleder även kandidat-och examensarbeten och har andra uppdrag inom universitetet.

Bakgrund

Anställningar

2019 -pågående, Universitetsadjunkt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

2018-2019, Landskapsarkitekt LAR/MSA på Tengbom, Göteborg

2015-2018, Landskapsarkitekt LAR/MSA på ÅF Infrastructure AB, Göteborg

2014, Landskapsarkitekt på Alingsås kommun, Park-och naturavdelningen

2014, Landskapsarkitekt på Topia Landskapsarkitekter, Stockholm

Vidareutveckling/kurser

2019, Grundkurs i högskolepedagogik (3 veckor). Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), SLU Alnarp.

2019, Natursten, markbetong & asfalt (2 dagar). Besiktningskurs BEUM Utemiljö.

2019, Betygskurs (3 dagar). Enheten för pedagogisk utveckling (EPU), SLU Alnarp.

2017, AutoCAD Naviate Civil 3D, grundkurs 
2017, Uppdragsledarutbildning, Samhällsbyggnad ÅF
2017, Uppdragsledarutbildning, steg 2 – ÅF Infrastructure, sektion Trafikutredning  
2017, Uppdragsledarutbildning i PX, ÅF Infrastructure 
2017, Träddagarna, Göteborg. 
2016, ABK 09 
2015, AMA 13 och MER 13,  fortsättningskurs
2012, Workshop ljusdesign, Lights in Alingsås

Examina

2008-2013, Landskapsarkitektexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Alnarp

2011, Erasmusutbyte landskapsarkitektprogrammet, Edinburgh College of Art, Skottland

Universitetskurser

2016, Psykologi med inriktning beslutsfattande (Göteborgs universitet)
2011, Skissen som kreativt verktyg (Malmö Högskola) 
2008, English for business and administration (Växjö universitet)
2008, Grundkurs Psykologi (Växjö universitet) 
2008, Juridisk grundkurs (Borås universitet) 
2007, English: Reading, pronunciation and writing (Göteborgs universitet) 
2007, English: Oral and written language and pronunciation (Göteborgs universitet)